Chuyên đề môn Toán 9


GIA SƯ HÀ NỘI

GIA SƯ CÁC QUẬN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Thầy Quang ĐHSP

    0975.154.298


  • Thầy Bẩy ĐHSP

    0166.927.9300Trang chủ » Cấp 2 » Lớp 9 » Toán 9

lop hoc Lớp học tập trung anh 5 Lop học

Chuyên đề môn Toán 9

Chủ nhật - 22/09/2013 22:33
chuyen de mon toan 9

chuyen de mon toan 9

Chuyên đề môn Toán 9, Giúp các em củng cố và nâng cao môn Toán 9 theo các chuyên đề bám sát SGK, để các em chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào lớp 10 năm 2013-2014 ở Hà Nội
CHUYÊN ĐỀ CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA
Nội dung ôn tập:
- Trục căn thức ở mẫu số
- Tìm x thỏa mãn 1 điều kiện nào đó
- Thực hiện phép tính
- Chứng tỏ biểu thức là số hữu tỉ
- Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức nguyên
- Tìm x để biểu thức nhận giá trị dương hoặc âm
- Một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
- Bài tập nâng cao.
Lưu ý: Mỗi mục bao gồm nhiều ví dụ đặc trưng cho các dạng toán khác nhau.
 
CHUYÊN ĐỀ HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
- Bài toán so sánh giá trị lượng giác
- Sắp xếp các tỉ số lượng giác theo giá trị tăng dần
- Bài tập dạng tính toán
- Bài tập dạng chứng minh
- Bài tập nâng cao.
 
Lưu ý: Mỗi mục gồm nhiều ví dụ đặc trưng cho các dạng toán khác nhau.
Đáp án bài tập về nhà, Ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I (Tiết 4)     Đáp án bài tập về nhà    
 
CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT
BÀI GIẢNG
 
Đáp án bài tập về nhà, Bài 4. Đồ thị hàm số           Đáp án bài tập về nhà    
 
CHUYÊN ĐỀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
BÀI GIẢNG
Bài giảng Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Bài 1. Phương trình bậc nhất hai
Bài tập về nhà, Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn           Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn            Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 1) Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (
Bài tập về nhà, Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 1)              Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 1)               Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 2) Bài 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 2)              Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 3. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Tiết 2)               Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1) Bài 4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)
Bài tập về nhà, Bài 4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 1)                Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2) Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 2)                Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3) Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3
Bài tập về nhà, Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3)               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 3)                Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4) Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4
Bài tập về nhà, Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4)               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 4)                Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 5) Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 5)
Bài tập về nhà, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 5)               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 5)                Đáp án bài tập về nhà    
 CĐ ĐƯỜNG TRÒN (ĐƯỜNG KÍNH; DÂY CUNG; TIẾP TUYẾN, VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI)
BÀI GIẢNG
 

Bài giảng Bài 1. Tóm tắt lý thuyết Bài 1. Tóm tắt lý thuyết Đánh giá (0/97):  Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng Đánh giá bài giảng
Bài giảng Bài 2. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 1) Bài 2. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 1)
Bài tập về nhà, Bài 2. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 1)            Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 2. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 1)             Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 3. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 2) Bài 3. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 3. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 2)            Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 3. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 2)             Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 4. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 3) Bài 4. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 3)
Bài tập về nhà, Bài 4. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 3)            Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 4. Bài tập về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng (Tiết 3)             Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 5. Vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn Bài 5. Vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn Đánh giá (1/29
Bài tập về nhà, Bài 5. Vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn               Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 5. Vị trí tương đối của đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn                Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 6. Vị trí tương đối của 2 đường tròn Bài 6. Vị trí tương đối của 2 đường tròn Đánh giá (1/20
Bài tập về nhà, Bài 6. Vị trí tương đối của 2 đường tròn    Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 6. Vị trí tương đối của 2 đường tròn     Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 7. Bài tập tổng hợp (Tiết 1) Bài 7. Bài tập tổng hợp (Tiết 1) Đánh giá (1/44
Bài tập về nhà, Bài 7. Bài tập tổng hợp (Tiết 1)     Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 7. Bài tập tổng hợp (Tiết 1)      Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 8. Bài tập tổng hợp (Tiết 2) Bài 8. Bài tập tổng hợp (Tiết 2
Bài tập về nhà, Bài 8. Bài tập tổng hợp (Tiết 2)     Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 8. Bài tập tổng hợp (Tiết 2)      Đáp án bài tập về nhà    
 
 
BG          ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Bài kiểm tra, đề thi Bài 1. Sự xác định của đường tròn Bài 1. Sự xác định của đường tròn  Bài kiểm tra, đề thi Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn      Bài kiểm tra, đề thi Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách          Bài kiểm tra, đề thi Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn     Bài kiểm tra, đề thi Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn              Bài kiểm tra, đề thi Bài 6. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau Bài 6. Tính chất của 2 tiếp tuyến cắt nhau              Bài kiểm tra, đề thi Bài 7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn Bài 7. Vị trí tương đối của 2 đường tròn     
 
CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ BẬC 2. PT BẬC HAI MỘT ẨN
 
BÀI GIẢNG
 
Bài giảng Bài 1. Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai Bài 1. Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai Đánh giá (1/43
Bài tập về nhà, Bài 1. Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai   Bài tập về nhà   
Đáp án vài tập về nhà, Bài 1. Hàm số bậc hai. Đồ thị của hàm số bậc hai    Đáp án vài tập về nhà    
Bài giảng Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 1) Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 1)
Bài tập về nhà, Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 1)             Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 1)              Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 2) Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 2)             Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn (Tiết 2)              Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 4. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 1) Bài 4. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 1)
Bài tập về nhà, Bài 4. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 1)   Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 4. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 1)    Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 5. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 2) Bài 5. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 2
Bài tập về nhà, Bài 5. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 2)   Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 5. Định lý Vi-ét và Ứng dụng (Tiết 2)    Đáp án bài tập về nhà    
 CHUYÊN ĐỀ GÓC TRONG ĐƯỜNG TRÒN; TỨ GIÁC NỘI TIẾP
BÀI GIẢNG
 
Bài giảng Bài 1. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 1) Bài 1. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 1)
 
Bài tập về nhà, Bài 1. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 1)    Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 1. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 1)     Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 2. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 2) Bài 2. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 2. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 2)    Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 2. Bài tập về góc ở tâm - Số đo cung (Tiết 2)     Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 3. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 1) Bài 3. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 1) Đánh giá (1/46): 
Bài tập về nhà, Bài 3. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 1)          Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 3. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 1)           Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 4. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 2) Bài 4. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 2) Đánh giá (1/22): 
Bài tập về nhà, Bài 4. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 2)          Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 4. Bài tập về góc nội tiếp (Tiết 2)           Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 5. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1) Bài 5. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1
Bài tập về nhà, Bài 5. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1)             Bài tập về nhà   
               
Bài giảng Bài 6. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2) Bài 6. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 6. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)             Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 6. Bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)              Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 7. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 1) Bài 7. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 1)
Bài tập về nhà, Bài 7. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 1)       Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 7. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 1)        Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 8. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 2) Bài 8. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 2)
Bài tập về nhà, Bài 8. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 2)       Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 8. Bài tập về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn (Tiết 2)        Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 9. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 1) Bài 9. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 1
Bài tập về nhà, Bài 9. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 1)   Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 9. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 1)    Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 10. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 2) Bài 10. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 2
Bài tập về nhà, Bài 10. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 2) Bài tập về nhà   
Đáp án bài tập về nhà, Bài 10. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 2)  Đáp án bài tập về nhà    
Bài giảng Bài 11. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 3) Bài 11. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 3
Bài tập về nhà, Bài 11. Bài tập về cung chứa góc - Tứ giác nội tiếp (Tiết 3) Bài tập về nhà

Những tin mới hơn

 

GIÁO VIÊN VÀ GIA SƯ

HỌC THÊM CẤP III

HỌC THÊM CẤP II

HỌC THÊM CẤP I

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 647

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 24725

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2531718

ĐỐI TÁC

so giao duc ha noi

 

   
Trung tâm Gia sư, Trung tam Gia su, Trung tâm Gia sư Uy tín, Trung tam Gia su uy tin, Trung tam Gia su Ha Noi, Trung tâm Gia sư Hà Nội, Trung tâm Gia sư Hocgioi.vn, Trung tam Gia su Hocgioi.vn, Tim Gia su Gioi, Tìm Gia sư Giỏi, Tìm Gia sư ở Hà Nội, Tim Gia su o Ha Noi, Lop hoc them, Lớp học thêm, Địa chỉ học thêm,Dia chi hoc them, Trung tam Tieng Anh, Trung tâm Tiếng Anh, Trung tâm Luyện thi Đại học, Trung tam Luyen thi Dai hoc, Tim Lop hoc them, tìm lớp học thêm    Gia sư Toán, Gia su Toan, Day kem Toan, Dạy kèm Toán, Gia sư Hóa, Gia su Hoa, Day kem Hoa, Dạy kèm Hóa, Gia sư Lý, Gia su Ly, Day kem Ly, Dạy kèm Lý, Gia su Tieng Anh, Gia sư Tiếng Anh,Day kem Tieng Anh, Dạy kèm Tiếng Anh, Gia su Tieu hoc, Gia sư Tiểu học, dạy kèm tiểu học, Day kem Tieu hoc, Trung tam Luyen chu dep, Trung tâm Luyện chữ đẹp, Trung tam Gia su Dai Viet, Trung tâm Gia sư Đại Việt, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Việt, Cong ty co phan Giao Duc Dai Viet