Các lớp cần gia sư - Tìm Gia sư Toán


GIA SƯ HÀ NỘI

GIA SƯ CÁC QUẬN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Thầy Quang ĐHSP

    0975.154.298


  • Thầy Bẩy ĐHSP

    0166.927.9300Trang chủ » Các lớp cần gia sư

lop hoc Lớp học tập trung anh 5 Lop học
Lên phía trên
10  --   Tìm Gia sư Toán
cần gia sư giao viên
Lớp cần gia sư giáo viên
Ngày: 31/12/2015
Mã lớp 1232
Môn học  TOÁN
Lớp dậy 7
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nam
Yêu cầu  GIÁO VIÊN
Địa chỉ dạy Hàng ĐẬU-HOÀN KIẾM
Học Phí 200k/1ca  
 

Lên phía trên
11  --   Ngày 24.02.2014
Tìm Gia sư Toán
Trung tâm Gia sư Hocgioi.vn
1710 - Tìm Gia sư Toán
Mã lớp HG1710
Môn học Toán
Lớp dạy 9
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nam
Yêu cầu Giáo viên
Địa chỉ dạy Hoàn kiếm - HN

Lên phía trên
12  --   Ngày 14.04
Tìm Gia sư môn Toán
 
Tìm Gia sư Toán
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI VIỆT
1710 - Tìm Gia sư Toán
Mã lớp HG1710
Môn học Toán
Lớp dạy 9
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo viên
Địa chỉ dạy Đống Đa - HN
 

1710 - Tìm Gia sư Lý
Mã lớp HG1710
Môn học
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo viên
Địa chỉ dạy Hoàng Mai - HN
 

Lên phía trên
15  --   Ngày 16.04
Tìm Gia sư Toán
0 - Tìm Gia sư Toán
Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo viên
Địa chỉ dạy Hai Bà Trưng - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca
  Hai Bà Trưng - Hà Nội
 

Lên phía trên
21  --   Ngày 28.04 - Tìm Gia sư Toán
Tìm Gia sư Toán, luyện thi ĐH
 
Tìm Gia  sư Toán
Mã lớp  
Môn học Toán 
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội

Tìm Gia  sư Toán
Mã lớp  
Môn học Toán 
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hoàng Mai - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 
Học Phí 250.000/1ca                    
 

 
Tìm Gia  sư Toán
Mã lớp  
Môn học Toán 
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Thanh Xuân - Hà Nội
Học Phí 300.000/1ca                    
 

Lên phía trên
24  --   Ngày 05.05 - Tìm Gia sư Toán
Tìm Gia sư Toán có kinh nghiệm.
 
Tìm Gia  sư Toán
Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 
Tìm Gia  sư Toán
 
Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 11
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hoàn Kiếm - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 

Lên phía trên
42  --   Ngày 04.06 - Tìm gia sư môn Toán
Giáo viên có Kinh nghiệm trên 3 năm
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán 
Lớp dạy 11
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy An Dương - Tây Hồ
Học Phí 250.000/1ca                  
 

Lên phía trên
52  --   NGÀY 10.7 TÌM GIA SƯ TOÁN
Sinh Viên
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 9
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Bạch Mai
Học Phí 120.000/1ca  
 

Lên phía trên
53  --   NGÀY 17.7 TÌM GIA SƯ TOÁN
Giáo viên kinh nghiệm,Đang giảng dạy trên địa bàn Hà Nội
 
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Nguyễn Chí Thanh
Học Phí 250.000/1ca  
 

Lên phía trên
55  --   NGÀY 17.7 TÌM GIA SƯ TOÁN 10
Giáo Viên có Kinh Nghiệm
Giáo viên có kinh nghiệm
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 10
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Thanh Trì
Học Phí 250.000/1ca  
 

Lên phía trên
57  --   Gia sư
Tìm Gia sư ở Hà Nội
56  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ VĂN 
Giáo viên kinh nghiệm
Giáo viên có kinh nghiệm
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Văn
Lớp dạy 10
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Thanh Trì
Học Phí 250.000/1ca  
 
Lên phía trên 
55  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TOÁN 10 
Giáo Viên có Kinh Nghiệm
Giáo viên có kinh nghiệm
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 10
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Thanh Trì
Học Phí 250.000/1ca  
 
Lên phía trên 
54  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH 
Giáo viên có kinh nghiệm
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Tieng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Thái Hà
Học Phí 200.000/1ca  
 
Lên phía trên 
53  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TOÁN 
Giáo viên kinh nghiệm,Đang giảng dạy trên địa bàn Hà Nội
 
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Nguyễn Chí Thanh
Học Phí 250.000/1ca  
 
Lên phía trên 
52  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TOÁN 
Sinh Viên
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 9
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Bạch Mai
Học Phí 120.000/1ca  
 
Lên phía trên 
51  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TIỂU HỌC 
Giáo Viên
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Tiểu Học
Lớp dạy 5
Số học sinh 3
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy  Hà Đông
Học Phí 300.000/1ca  
 
Lên phía trên 
50  --   NGÀY 10.08 TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH 
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh 
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy  Hạo Nam
Học Phí 200.000/1ca  
Lên phía trên 
49  --   NGÀY 10.08 - TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH GIAO TIẾP 
Tiếng anh Giao tiếp
Giáo viên , Sinh viên
(Học sinh TOEIC 700d)
Gia Sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên - Sinh viên
Địa chỉ dạy Hoàn Kiếm
Học Phí 200.000/1ca                  
 
Lên phía trên 
48  --   NGÀY 24.06 - TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH 
Tiếng anh giao tiếp
Giáo viên có kinh nghiệm
Gia Sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Diễn
Học Phí 250.000/1ca       
 

Lên phía trên
58  --   Gia Sư Toán Ngảy.11
Cần Giáo Viên
Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 13
Môn học   Toán
Lớp dậy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nam
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Thanh Xuân
Học Phí 250.000/1ca                  

Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 2
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nam , Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Ba Đình
Học Phí 200.000/1ca                  

Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp 3
Môn học   Toán
Lớp dậy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Ba Đình
Học Phí 200.000/1ca                  

Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp 4
Môn học   Toán
Lớp dậy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Dương xá_Long Biên
Học Phí 200.000/1ca                  

Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 5
Môn học   Toán
Lớp dậy 11
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Sinh viên
Địa chỉ dạy Long Biên
Học Phí 120.000/1ca                  

Ngày: 3.11 Tìm Gia sư Vật Lý
Mã lớp 6
Môn học   Vật Lý
Lớp dậy 10
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  Sinh viên
Địa chỉ dạy Mai Động - Hoàng Mai
Học Phí 120.000/1ca                  

Lên phía trên
61  --   20.03 Cần Tìm Gia Sư
Cần sinh viên có kinh nghiệm
Ngày: 20.3.2015 Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 1
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  Sinh Viên
Địa chỉ dạy  Xuân Đỉnh - Từ Liêm
Học Phí 150.000/1ca        

Lên phía trên
65  --   20.03 Cần tìm gia sư toán
Sinh Viên Nữ
Ngày: 20.03.2015          Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 7
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu Sinh Viên
Địa chỉ dạy Từ Liêm 
Học Phí 150.000/1ca        

Lên phía trên
72  --   24.03 Cần gia sư toán
Giáo Viên
Ngày: 24.3.2015          Tìm Gia sư  Toán 
Mã lớp 1
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Từ Liêm
Học Phí 200.000/1ca     

Lên phía trên
73  --   24.03 Gia sư Toán Luyện Thi
Giáo Viên Nữ
Ngày: 24.3.2015          Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 1
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Từ Liêm
Học Phí 250.000/1ca     

Lên phía trên
77  --   31.03 Cần gia sư toán
Sinh Viên nam
Giáo Viên Nữ

Ngày: 31.3.2015          Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 1
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nam
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy cầu giấy 
Học Phí 150.000/1ca     
 

Lên phía trên
84  --   lớp học gia sư Toán 7
Lớp cần gia sư sinh viên
Ngày: 5/1/2015
Mã lớp 2
Môn học Toán
Lớp dậy 7
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  sinh viên
Địa chỉ dạy  hà nôi      Phạm Văn Đồng
Học Phí 120k/1ca  
 

Lên phía trên
85  --   lớp Toán 8
cần gia sư là sinh viên
Ngày: 5/1/2015
Mã lớp 3
Môn học Toán
Lớp dặy 8
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  sinh viên
 

Địa chỉ dạy  hà nôi                                                          
Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy
Học Phí                          120k/h
 

Lên phía trên
88  --   5/1 cần gia sư lớp ghép
gia sư là giáo viên
 
Ngày: 5/1/2016
Mã lớp 6
Môn học   Toán
Lớp dậy 9
Số học sinh 6
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nam
Yêu cầu  Giáo Viên 
Địa chỉ dạy                Thanh xuân
Học phí                          Thỏa thuận
 

Lên phía trên
89  --   Gia sư và giáo viên
Sinh viên
Ngày: 20/1/2016
Mã lớp SP40
Môn học   Toán
Lớp dậy 8
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Sinh Viên
Địa chỉ dạy                Vân hồ
Học phí                          120.000đ
 
 

Lên phía trên
90  --   Gia sư toán
tìm gia sư
Ngày: 21/1/2016
Mã lớp SP41
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Sinh Viên
Địa chỉ dạy                Cầu Giấy
Học phí                          150.000đ

Lên phía trên
96  --   tìm gia sư toán theo nhóm
gia sư nhóm
Ngày: 25/1/2016
Mã lớp SP43
Môn học   Toán
Lớp dậy 12
Số học sinh 3
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nam
Yêu cầu   Gíao viên
Địa chỉ dạy                Hoài Đức
Học phí                          thỏa thuận

Lên phía trên
99  --   Gia sư Toán quận Hoàn Kiếm
Gia sư là giáo viên ( Nam/Nữ) đều được.
học sinh nam
97--   TÌM GIA SƯ TOÁN  
gia sư Toán
Ngày: 25/2/2016
Mã lớp SP47
Môn học   Toán
Lớp dậy 8
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu   Giáo viên
Địa chỉ dạy                Ngõ 579 Lạc Long Quân
Học phí                            250k

Lên phía trên
105  --   14/03 Cần gia sư Toán lớp 7
Cần gia sư Nam. Người Nghệ Anhoăcj Hà Tĩnh
Ngày: 14/03/2016
Mã lớp SP58
Môn học    Toán lớp 7
Lớp dậy 7
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nam
Yêu cầu   SINH VIÊN
Địa chỉ dạy                TRIỀU KHÚC
Học phí                            150k/ buổi
 

Lên phía trên
106  --   26/04/2016. GIA SƯ TOÁN 7
cần giáo viên nam.
 
Ngày: 26/04/2016
Mã lớp SP60
Môn học    Toán lớp 7
Lớp dậy 7
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nam
Yêu cầu   GIÁO VIÊN NAM
Địa chỉ dạy                Phan đình giót, hà đông
Học phí                            250k/ buổi

 

GIÁO VIÊN VÀ GIA SƯ

HỌC THÊM CẤP III

HỌC THÊM CẤP II

HỌC THÊM CẤP I

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21267

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2069600

ĐỐI TÁC

so giao duc ha noi

 

   
Trung tâm Gia sư, Trung tam Gia su, Trung tâm Gia sư Uy tín, Trung tam Gia su uy tin, Trung tam Gia su Ha Noi, Trung tâm Gia sư Hà Nội, Trung tâm Gia sư Hocgioi.vn, Trung tam Gia su Hocgioi.vn, Tim Gia su Gioi, Tìm Gia sư Giỏi, Tìm Gia sư ở Hà Nội, Tim Gia su o Ha Noi, Lop hoc them, Lớp học thêm, Địa chỉ học thêm,Dia chi hoc them, Trung tam Tieng Anh, Trung tâm Tiếng Anh, Trung tâm Luyện thi Đại học, Trung tam Luyen thi Dai hoc, Tim Lop hoc them, tìm lớp học thêm    Gia sư Toán, Gia su Toan, Day kem Toan, Dạy kèm Toán, Gia sư Hóa, Gia su Hoa, Day kem Hoa, Dạy kèm Hóa, Gia sư Lý, Gia su Ly, Day kem Ly, Dạy kèm Lý, Gia su Tieng Anh, Gia sư Tiếng Anh,Day kem Tieng Anh, Dạy kèm Tiếng Anh, Gia su Tieu hoc, Gia sư Tiểu học, dạy kèm tiểu học, Day kem Tieu hoc, Trung tam Luyen chu dep, Trung tâm Luyện chữ đẹp, Trung tam Gia su Dai Viet, Trung tâm Gia sư Đại Việt, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Việt, Cong ty co phan Giao Duc Dai Viet