Các lớp cần gia sư - Tìm Gia sư Tiểu học


GIA SƯ HÀ NỘI

GIA SƯ CÁC QUẬN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Thầy Quang ĐHSP

    0975.154.298


  • Thầy Bẩy ĐHSP

    0166.927.9300Trang chủ » Các lớp cần gia sư

lop hoc Lớp học tập trung anh 5 Lop học
Lên phía trên
17  --   Ngày 18.04 - Tìm Gia sư Tiểu học
Gia sư Tiểu học
 
0 - Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 3
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 5
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                  

Lên phía trên
19  --   Ngày 20.04 - Tìm Gia sư Tiểu học
Tìm Giáo viên Tiểu học Gia sư tại nhà

Tìm Gia  sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca        

Lên phía trên
20  --   Ngày 28.04
Tìm Gia sư Tiểu học
 
Tìm Gia  sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tìm Gia  sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Thanh Xuân - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                    
 
Học Phí 200.000/1ca                    
 

 
Tìm Gia  sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Tây Hồ - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                    
 

Tìm Gia  sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Thanh Trì - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                    
 

Lên phía trên
30  --   Ngày 09.05 - Tìm Gia sư Tiểu học
Giáo viên Tiểu học có Kinh nghiệm

 Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 1
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hà Đông - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                    
 
 

 
 Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 1
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội
Học Phí 200.000/1ca                    
 
 

Lên phía trên
35  --   NGÀY 26.5 Tìm gia sư Tiểu học
Gia sư có kinh nghiệm trên 3 năm
Giáo viên có kinh nghiệm
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán - Tiếng việt
Lớp dạy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo viên có kinh nghiệm
Địa chỉ dạy Linh lang - Ba Đình
Học Phí 200.000/1ca 

Lên phía trên
37  --   NGÀY 27.5 Tìm gia sư Toán
Sinh viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Sinh viên
Địa chỉ dạy Long biên
Học Phí 120.000/1ca                    
 

Lên phía trên
38  --   NGÀY 28.5 Tìm gia sư Toán
Sinh viên, sinh viên mới ra trường khoa tiểu học
Sinh viên

Mã lớp  
Môn học Toán
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Sinh viên
Địa chỉ dạy Hàng bún
Học Phí 150.000 -120.000/1ca      
Lên phía trên
39  --   Ngày 30.05 - Gia sư Tiểu học
Giáo viên dạy tiểu học
Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Thanh Xuân

Lên phía trên
40  --   Ngày 04.06 - Gia sư Tiểu học
Sinh viên
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hàng bún
Học Phí 120.000/1ca                  
 

Lên phía trên
41  --   Ngày 04.06 - Tìm Gia sư Tiểu học
Giáo viên
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Toán + Tiếng Việt
Lớp dạy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hoàng Hoa Thám
Học Phí 200.000/1ca                  
 

Lên phía trên
46  --   NGÀY 09.06 - TÌM GIA SƯ TIỂU HỌC
Giáo viên tiểu học
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Văn
Lớp dạy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Liễu Giai
Học Phí 200.000/1ca                  
 

Lên phía trên
51  --   NGÀY 10.7 TÌM GIA SƯ TIỂU HỌC
Giáo Viên
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Tiểu Học
Lớp dạy 5
Số học sinh 3
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy  Hà Đông
Học Phí 300.000/1ca  
 

Lên phía trên
62  --   20.03 Cần tìm gia sư gấp
Giáo Viên nữ
Ngày: 20.03.2015Tìm Gia sư  tiểu học
Mã lớp 2
Môn học Toán + Tieng Viet
Lớp dậy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 5
Giới tính Nữ 
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hoàng Mai
Học Phí 180.000/1ca        

Lên phía trên
63  --   20.03 Cần tìm gia sư tiểu học
Giáo Viên Nữ
Ngày: 20.03.2015         Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 4
Môn học   Tn +Tiếng việt
Lớp dậy 3
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Royal cty Thanh Xuân
Học Phí 200.000/1ca        

Lên phía trên
66  --   20.03 Cần tìm gia sư tiểu học 3
Giáo Viên Nữ
Ngày: 2.3.2015            Tìm Gia sư Toán
Mã lớp 8
Môn học   Toán +Tiếng Việt
Lớp dậy 3
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu Giáo viên
Địa chỉ dạy Thanh Xuân 
 
Học Phí 2000.000/1ca      

Lên phía trên
67  --   20.03.2015 Cần tìm gia sư tiểu học 2
Giáo viên nữ
Ngày: 20.3.2015          Tìm Gia sư Tn Tiểu học 
Mã lớp 1
Môn học   Toán + tiếng việt 
Lớp dậy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Long Biên 
Học Phí 200.000/1ca      

Lên phía trên
74  --   24.03 Gia Sư Tiểu học
Giáo Viên Nữ
Ngày: 24.3.2015          Tìm Gia sư Toán +Tiếng Việt 
Mã lớp 1
Môn học   Toán +Tiếng Việt 
Lớp dậy 5
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Từ Liêm 
Học Phí 200.000/1ca     

Lên phía trên
91  --   Tìm giáo viên tiểu học
Giáo viên tiểu học
Ngày: 21/1/2016
Mã lớp TH120
Môn học   Toán + Tiếng việt
Lớp dậy 3
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy                Thanh Xuân
Học phí                          200.000đ

Lên phía trên
92  --   tìm gia sư tiểu học 4
Gia sư tiểu học 4
Ngày: 22/1/2016
Mã lớp TH121
Môn học   Toán + Tiếng việt
Lớp dậy 4
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 1
Giới tính Nữ
Yêu cầu  Sinh viên
Địa chỉ dạy                Hà Đông
Học phí                          150.000đ

 

GIÁO VIÊN VÀ GIA SƯ

HỌC THÊM CẤP III

HỌC THÊM CẤP II

HỌC THÊM CẤP I

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21269

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2069602

ĐỐI TÁC

so giao duc ha noi

 

   
Trung tâm Gia sư, Trung tam Gia su, Trung tâm Gia sư Uy tín, Trung tam Gia su uy tin, Trung tam Gia su Ha Noi, Trung tâm Gia sư Hà Nội, Trung tâm Gia sư Hocgioi.vn, Trung tam Gia su Hocgioi.vn, Tim Gia su Gioi, Tìm Gia sư Giỏi, Tìm Gia sư ở Hà Nội, Tim Gia su o Ha Noi, Lop hoc them, Lớp học thêm, Địa chỉ học thêm,Dia chi hoc them, Trung tam Tieng Anh, Trung tâm Tiếng Anh, Trung tâm Luyện thi Đại học, Trung tam Luyen thi Dai hoc, Tim Lop hoc them, tìm lớp học thêm    Gia sư Toán, Gia su Toan, Day kem Toan, Dạy kèm Toán, Gia sư Hóa, Gia su Hoa, Day kem Hoa, Dạy kèm Hóa, Gia sư Lý, Gia su Ly, Day kem Ly, Dạy kèm Lý, Gia su Tieng Anh, Gia sư Tiếng Anh,Day kem Tieng Anh, Dạy kèm Tiếng Anh, Gia su Tieu hoc, Gia sư Tiểu học, dạy kèm tiểu học, Day kem Tieu hoc, Trung tam Luyen chu dep, Trung tâm Luyện chữ đẹp, Trung tam Gia su Dai Viet, Trung tâm Gia sư Đại Việt, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Việt, Cong ty co phan Giao Duc Dai Viet