Các lớp cần gia sư - Tìm Gia sư Tiếng Anh


GIA SƯ HÀ NỘI

GIA SƯ CÁC QUẬN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • Thầy Quang ĐHSP

    0975.154.298


  • Thầy Bẩy ĐHSP

    0166.927.9300Trang chủ » Các lớp cần gia sư

lop hoc Lớp học tập trung anh 5 Lop học
Lên phía trên
18  --   Ngày 18.04 - Tìm Gia sư Tiếng Anh
Có kinh nghiệm, Dạy Ngữ pháp Giỏi
Tìm Gia  sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh
Lớp dạy 10
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Đống Đa - Hà Nội
Học Phí 300.000/1ca                    

Lên phía trên
27  --   Ngày 05.05- Tìm Gia sư Tiếng Anh
Tìm Giáo viên Tiếng Anh có kinh nghiệm
 
Tìm Gia  sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 
 
 
Tìm Gia sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Hà Đông - Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 
 

Lên phía trên
28  --   Ngày 07.05 - Tìm Gia sư Tiếng Anh
Tìm Giáo viên môn Tiếng Anh có kinh nghiệm
Tìm Gia sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh
Lớp dạy 07
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 1
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Giấy- Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 
 

Lên phía trên
32  --   Ngày 14.05 - Tìm Gia sư Tiếng Anh
Thạc sĩ, Giảng viên, Giáo viên dạy trường chuẩn Quốc gia
 Tìm Gia sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng anh
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Thạc sĩ, Giảng viên, Giáo viên dạy trường chuẩn Quốc gia
Địa chỉ dạy Cầu Giấy_Hà Nội
Học Phí 300.000/1ca                    
 
 

Lên phía trên
33  --   Ngày 19.5 Tìm Gia Sư Tiếng Trung
Thạc sĩ, Giảng viên, Giáo viên dạy trường chuẩn Quốc gia
Tìm Gia sư Tiếng Trung
Mã lớp  
Môn học Tiếng Trung
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Thạc sĩ, Giảng viên, Giáo viên dạy trường chuẩn Quốc gia
Địa chỉ dạy Cầu Giấy_Hà Nội
Học Phí 300.000/1ca                    
 

Lên phía trên
36  --   NGÀY 27.5 Tìm gia sư Tiếng Anh
Giáo viên có kinh nghiêm 3 năm trở lên
Giáo viên có kinh nghiệm
Mã lớp  
Môn học Tiếng anh
Lớp dạy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo viên có kinh nghiệm
Địa chỉ dạy Cầu Giấy_Hà Nội
Học Phí 250.000/1ca                    
 

Lên phía trên
43  --   Ngày 04.06 - Tìm gia sư môn Tiếng Anh
Giáo viên kinh nghiệm trên 3 năm
Tìm Gia sư Tiểu học
Mã lớp  
Môn học Tiếng anh
Lớp dạy 11
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy An Dương
Học Phí 250.000/1ca                  
 

Lên phía trên
47  --   NGÀY 09.06 - TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH
Gia Sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh
Lớp dạy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 4
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Xala_ Hà Đông
Học Phí 200.000/1ca                  
 

Lên phía trên
48  --   NGÀY 24.06 - TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH
Tiếng anh giao tiếp
Giáo viên có kinh nghiệm
Gia Sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên
Địa chỉ dạy Cầu Diễn
Học Phí 250.000/1ca       

Lên phía trên
49  --   NGÀY 24.06 - TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH GIAO TIẾP
Tiếng anh Giao tiếp
Giáo viên , Sinh viên
(Học sinh TOEIC 700d)
Gia Sư Tiếng Anh
Mã lớp  
Môn học Tiếng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên - Sinh viên
Địa chỉ dạy Hoàn Kiếm
Học Phí 200.000/1ca                  
 

Lên phía trên
54  --   NGÀY 17.7 TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH
Giáo viên có kinh nghiệm
Giáo Viên

Mã lớp  
Môn học Tieng Anh Giao Tiếp
Lớp dạy  
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu Giáo Viên 
Địa chỉ dạy   Thái Hà
Học Phí 200.000/1ca  
 

Lên phía trên
64  --   20.03 Cần tìm gia sư tiếng anh
Giáo Viên Nữ
Ngày: 20.03.2015          Tìm Gia sư Tiếng Anh
Mã lớp 6
Môn học   Tiếng Anh
Lớp dậy 6
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  Giáo Viên
Địa chỉ dạy Tây Hồ
Học Phí 200.000/1ca        

Lên phía trên
71  --   21.03 Tìm Gia Sư Tiếng anh Ngữ pháp
Giáo Viên Nữ
Ngày: 20.3.2015          Tìm Gia sư Tiếng anh dậy  ngữ pháp  
Mã lớp 1
Môn học   Tiếng anh dây ngữ pháp 
Lớp dậy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Cầu giấy 
Học Phí 200.000/1ca     

Lên phía trên
75  --   24.03 Gia sư Tiếng Anh
Giáo Viên Nữ
 
 
Ngày: 24.3.2015          Tìm Gia sư Tiếng anh 
Mã lớp 1
Môn học   Tiếng anh 
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Đống đa
Học Phí 200.000/1ca     

Lên phía trên
76  --   24.03 Gia sư Tiếng Anh Tiểu Học
Giáo Viên Nữ

Ngày: 24.3.2015          Tìm Gia sư Tiếng Anh 
Mã lớp 1
Môn học   Tiếng anh 
Lớp dậy 2
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Long Biên 
Học Phí 200.000/1ca     

Lên phía trên
79  --   31.03 Cần gia sư tiếng anh
Giáo viên Nữ
Giáo Viên Nữ

Ngày: 31.3.2015          Tìm Gia sư Tiếng Anh 
Mã lớp 1
Môn học   Tiếng anh 
Lớp dậy Giao tiếp 
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính  Nữ
Yêu cầu  giáo viên nữ
Địa chỉ dạy Hà Đông 
Học Phí 300.000/1ca     
 

Lên phía trên
94  --   tìm gia sư tiếng anh
tìm gia sư tiếng anh
Ngày: 22/1/2016
Mã lớp TA 141
Môn học   Tiếng anh
Lớp dậy 12
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu   Giáo viên
Địa chỉ dạy                Ba Đình
Học phí                          250.000đ

Lên phía trên
100  --   LỚP CẦN GIA SƯ TIẾNG ANH
Gia đình cần gia sư Nữ dạy Tiếng anh bé trai lớp 1. Kèm thêm luyện chữ
 99--   TÌM GIA SƯ Tiếng anh  

 Gia sư tiếng anh
Ngày: 7/03/2016
Mã lớp SP49
Môn học    Tiếng anh
Lớp dậy 1
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nữ
Yêu cầu   SV
Địa chỉ dạy                vạn phúc - Thanh trì 
Học phí                            150k

Lên phía trên
103  --   12/03 Tiếng anh lớp 3
Học sinh trường song ngữ
Gia đình cần gia sư Nữ dạy Tiếng anh bé trai lớp 3 trường Song Ngữ
 104--   TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH  

 GIA SƯ TIẾNG ANH
Ngày: 10/03/2016
Mã lớp SP54
Môn học    Tiếng anh 3
Lớp dậy 3
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 3
Giới tính Nữ
Yêu cầu   SINH VIÊN
Địa chỉ dạy                Láng Hạ
Học phí                            150k/ buổi
 

Lên phía trên
104  --   14/03 CẦN GẤP GIA SƯ TIẾNG ANH
Cần giáo viên Nam.
104  --   TIẾNG ANH LỚP 8 
 
 104-   TÌM GIA SƯ TIẾNG ANH  

 GIA SƯ TIẾNG ANH
Ngày: 14/03/2016
Mã lớp SP56
Môn học    Tiếng anh 8
Lớp dậy 8
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 2
Giới tính Nam
Yêu cầu   GIÁO VIÊN
Địa chỉ dạy                Hoàng Hoa Thám
Học phí                            250k/ buổi
 

Lên phía trên
107  --   26/04.TIẾNG ANH NGƯỜI ĐI LÀM
Người ở nhà nội trợ, có thể học sáng-chiều-tối.
 
Ngày: 26/04/2016
Mã lớp SP61
Môn học    Tiếng anh giao tiếp
Lớp dậy người đi làm
Số học sinh 1
Số buổi/tuần 5
Giới tính Nam
Yêu cầu   SINH VIÊN
Địa chỉ dạy                KĐT Văn khê, hà đông
Học phí                            100k/ buổi
 

 

GIÁO VIÊN VÀ GIA SƯ

HỌC THÊM CẤP III

HỌC THÊM CẤP II

HỌC THÊM CẤP I

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 128

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21268

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 2069601

ĐỐI TÁC

so giao duc ha noi

 

   
Trung tâm Gia sư, Trung tam Gia su, Trung tâm Gia sư Uy tín, Trung tam Gia su uy tin, Trung tam Gia su Ha Noi, Trung tâm Gia sư Hà Nội, Trung tâm Gia sư Hocgioi.vn, Trung tam Gia su Hocgioi.vn, Tim Gia su Gioi, Tìm Gia sư Giỏi, Tìm Gia sư ở Hà Nội, Tim Gia su o Ha Noi, Lop hoc them, Lớp học thêm, Địa chỉ học thêm,Dia chi hoc them, Trung tam Tieng Anh, Trung tâm Tiếng Anh, Trung tâm Luyện thi Đại học, Trung tam Luyen thi Dai hoc, Tim Lop hoc them, tìm lớp học thêm    Gia sư Toán, Gia su Toan, Day kem Toan, Dạy kèm Toán, Gia sư Hóa, Gia su Hoa, Day kem Hoa, Dạy kèm Hóa, Gia sư Lý, Gia su Ly, Day kem Ly, Dạy kèm Lý, Gia su Tieng Anh, Gia sư Tiếng Anh,Day kem Tieng Anh, Dạy kèm Tiếng Anh, Gia su Tieu hoc, Gia sư Tiểu học, dạy kèm tiểu học, Day kem Tieu hoc, Trung tam Luyen chu dep, Trung tâm Luyện chữ đẹp, Trung tam Gia su Dai Viet, Trung tâm Gia sư Đại Việt, Công ty Cổ Phần Giáo Dục Đại Việt, Cong ty co phan Giao Duc Dai Viet